lefta

Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων προς Επιχορήγηση & Χρηματοδότηση

Η Noovar παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

Περισσότερα

166380673

Κόκκινα Δάνεια Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών

-Σχεδιάζοντας την δική σου νέα επιχείρηση
-Συνδρομή σε όλα τα στάδια

Περισσότερα

463942895

Επιχειρηματικές λύσεις για όλους

-Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων
-Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα-Επιχορηγήσεις

Περισσότερα

iso

Υπηρεσίες Διαχειριστικών Συστημάτων

-ISO και λοιπά διαχειριστικά συστήματα σχεδιασμός και εφαρμογή

Περισσότερα

Ποιοι Είμαστε

pre

Με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, δραστηριοποιούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, με γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων που θέτουν οι πελάτες μας στο μέγιστο βαθμό, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών μας, όσο και το νεανικό πάθος για εισαγωγή καινοτομιών σε σύγχρονα προβλήματα, αντικαθιστώντας κατεστημένες πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών, πάντα μέσα από μια πελατοκεντρική αντίληψη.

Έχοντας ως έδρα το κέντρο της Αθήνας, η εταιρεία βρίσκεται σε καίρια θέση έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό πελατών που κατοικούν ή εδράζονται στον νόμο Αττικής.

Η εταιρεία, όμως, έχει καταφέρει να δημιουργήσει πελατολόγιο και από άλλους νομούς της Ελληνικής Επικράτειας, εξυπηρετώντας και περιοχές στις οποίες δεν υπήρχε ικανοποιητική ενημέρωση στα πεδία των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Βασίζουμε την ανοδική μας πορεία τόσο στην δίψα για δουλειά και εισαγωγή καινοτομιών του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας (οικονομολόγοι, νομικοί, μηχανικοί, κ.α.), όσο και την αποδεδειγμένη εμπειρία αποκλειστικά στο είδος των υπηρεσιών που παρέχουμε, συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.

Υπηρεσίες

Αντιμετώπιση υπερχρέωσης για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα
Mε την σύνταξη του σχεδίου χρηματοοικονομικής εξυγίανσης αναλαμβάνουμε την εξωδικαστική επίτευξη της συμφωνίας με τα Πιστωτικά ιδρύματα διαπραγματευόμενοι προς όφελος της επιχείρησης.
ISO και λοιπά διαχειριστικά συστήματα για εταιρικούς πελάτες
Προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ – Επενδυτικός Νόμος- HORIZON 2020 SME Instrument.
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε στρατηγικές επενδύσεις αγοράς και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα

– Κατάρτιση και πιστοποίηση

Νέα

espa-thumb-large

Νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε δυναμικά» στα πλαίσια του επ. προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για έργα προυπολογισμού από 20.000€ έως 300.000 € σε ποσοστό 50%.
Το πρόγραμμα αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ανήκουν στους τομείς:
Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια,
Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά –
Κατασκευές, Πολιτιστική – ∆ημιουργική Βιομηχανία.
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
  • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
  •  Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
  •  ∆ικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της
    αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
  • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση…
leader-nea-programmata

Νέα προγράμματα «LEADER»

Πρό των πυλών το νέο Πρόγραμμα LEADER που αναμένεται...

13583_ph1

Νέα επενδυτικά κίνητρα 2014-2020. Κλειδί για την αντιστροφή του κλίματος ή ανατροφοδότηση της φαυλότητας;

Εν αναμονή της οριστικής κατάρτισης του νέου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού...

kinisi

Τουριστική κίνηση 2013 – ένας πρώιμος απολογισμός, οιωνοί και προοπτικές για το 2014.

Σίγουρα έχουν γραφτεί πολλά περί αξιόλογου απολογισμού, πριν ακόμα...

Περισσότερα Νέα